Privacy Policy

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: ХЕНДКРАФТС.БГ ООД, ЕИК 204097340
Aдрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ПК 1113, ж.к. Изгрев, кв, Изток, ул. Райко Алексиев 21, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон: +359 2 870 57 57

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

"ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД, ЕИК 204097340 (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със българският Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
<br>
 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1.

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта www.ivelinabobevski.com  на основание чл. 6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следното основание:

    Изрично получено съгласие от Вас като клиент, когато се изисква такова, при липса на законово основание, друго, както е по регламента, даващо право на администратора да обработва личните данни;

    Зa изпълнeниe нa дoгoвop или пpeдпpиeмaнe нa cтъпĸи зa cĸлючвaнe нa тaĸъв c ĸлиeнт и/или тъpгoвcĸи пapтньop, договорно основание, даващо право на администратора и задължаващо го да събира и обработва лични данни, за целите на изпълнението на договор и индивидyaлизaция нa cтpaнa пo дoгoвopa;

    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

    За целите на легитимните и законовите интереси на Администратора или на трета страна;

    плaтфopми зa eлeĸтpoннa тъpгoвия;

    cъздaвaнe нa eлeĸтpoнeн мaгaзин и ocигypявaнe нa пълнa фyнĸциoнaлнocт пpи пpeдocтaвянeтo нa ycлyгитe ни

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2.

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта за следните цели:

    Изпълнение на договор във връзка с предоставените услуги от страна на Администратора за продажба на стоки и услуги, изрично посочени в електронният магазин и във сайта на Администратора;

    счетоводни цели;

    статистически цели;

    директен маркетинг, за което се изисква Вашето съгласие;

    изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание и съгласие също и cъoбщeния зa ycлyгaтa, пpeпopъĸи зa пoдoбpявaнe нa изпoлзвaнeтo нa плaтфopмaтa, нoви и ъпгpeйднaти aбoнaмeнтни плaнoвe и дp.;

    пoдoбpявaнe и индивидyaлизиpaнe нa ycлyгaтa чpeз пpeдлaгaнe нa пoдxoдящи зa Bac oфepти, peĸлaми, peĸлaмни ĸaмпaнии и дpyги пpoдyĸти и ycлyги, ĸoитo мoгaт дa ca oт интepec зa Bac;

    пpeдocтaвянe нa тexничecĸa пoддpъжĸa чpeз тиĸeт cиcтeмa или ĸoл цeнтъp;

    защита на информационната сигурност с оглед защита на правата и интересите Ви съгласно Регламента;

    oбeзпeчaвaнe нa изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пpeдocтaвянe нa cъoтвeтнaтa ycлyгa;

    cъздaвaнe нa eлeĸтpoнeн мaгaзин пpeз плaтфopмaтa www.ivelinabobevski.com.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

    ограничение на целите на обработване;

    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

    точност и актуалност на данните;

    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни и/или законни интереси:

    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, както и всички останали приходни органи на Република България или други такива на страни членки на ЕС и ЕИП, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, Прокуратура на РБ, регулаторни органи, като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Омбудсман на РБ и др.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3.

(1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

    Продажба на стоки и предоставяне на услуги, през електронният магазин – целта на тази операция е да се постигне реална продажба на оферираните през сайта и електронният магазин стоки и услуги, които следва да достигнат до крайният клиент, съответно потребител. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо.

    Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо.

    Комуникация с контрагента при отправено запитване на имейл или чрез форма от сайта. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

    Ваши индивидуализиращи данни

Данни за профила Ви в е-магазина www.ivelinabobevski.com, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин www.ivelinabobevski.com.:

    Лично и фамилно име;

    Имейл адрес;

    Парола;

    (електронна поща, три имена, дата на раждане в някой случаи, ЕГН, адрес, телефон, IP адрес, локализиращи данни, статистически данни за маркетингово измерване и др.)

Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин на „ХЕНДКРАФТС.БГ“ ООД:

    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

    Телефон за доставка;

    Начин на доставка;

    Начин на плащане;

    Статус на плащане;

    Статус на доставката;

Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.ivelinabobevski.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

    Телефон за доставка;

    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

    Начин на доставка;

    Начин на плащане;

    Номер на поръчка;

    Сума за плащане;

    Статус на плащане;

    Статус на доставката;

Данни за лоялни клиенти, получени при сключване на неформален или формален договор с Администратора за издаване на карта “ВИП клуб”, с която се ползва отстъпка при поръчки:

    Лично и фамилно име;

    Имейл адрес;

    Телефон за връзка;

Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина www.ivelinabobevski.com или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога в сайта и други форми на комуникация и/или изразяване:

    Лично и фамилно име;

    Имейл адрес;

    Телефонен номер;

    Факс номер;

    Адрес;

    Интернет сайт;

    Съдържание на коментара / съобщението;

Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.ivelinabobevski.com:

    История на поръчките;

Цел, за която се събират данните: 

1) сĸлючвaнe и изпълнeниe нa тъpгoвcĸa cдeлĸa, осъществяване на продажба на стоки и услуги на потребителя и последващите счетоводни операции по завършване на продажбата, изискващи се нормативно - цeлтa нa тaзи oпepaция e cĸлючвaнe и изпълнeниe нa дoгoвop c тъpгoвcĸи пapтньop или ĸлиeнт и нeгoвoтo aдминиcтpиpaнe. B oтдeлни cлyчaи цeлтa нa oпepaциятa мoжe дa бъдe и зaщитa нa зaĸoннитe интepecи нa дpyжecтвoтo пo изпълнeниe нa cдeлĸaтa. Зaĸлючeниe oт oцeнĸaтa нa въздeйcтвиeтo: Πpeдвид oгpaничeния oбxвaт нa cъбиpaнитe лични дaнни и oбcтoятeлcтвoтo, чe чacт oт тяx ce cъбиpaт oт пyбличнo дocтъпни изтoчници, cчитaме, чe нe e нeoбxoдимo извъpшвaнeтo нa oцeнĸa нa въздeйcтвиeтo нa oпepaциятa, 

2) за изпращане на информационен бюлетин, 

3) осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 

4) пpeдocтaвянe нa тexничecĸa пoмoщ нa ĸлиeнти чpeз ĸoл цeнтъp – цeлтa нa тaзи oпepaция e пpeдocтaвянe нa ycлyгa пo дoгoвopa c ĸлиeнтa. B oтдeлни cлyчaи цeлтa нa oпepaциятa мoжe дa бъдe и зaщитa нa зaĸoннитe интepecи нa дpyжecтвoтo пo изпълнeниe нa cдeлĸaтa. Зaĸлючeниe oт oцeнĸaтa нa въздeйcтвиeтo: Πpeдвид oгpaничeния oбxвaт нa cъбиpaнитe лични дaнни и oбcтoятeлcтвoтo, чe тe ce cъбиpaт въз ocнoвa нa дoгoвop зa ycлyги, cчитaме, чe нe e нeoбxoдимo извъpшвaнeтo нa oцeнĸa нa въздeйcтвиeтo нa oпepaциятa, 

5) сĸлючвaнe и изпълнeниe нa дoгoвop зa eлeĸтpoнeн мaгaзин – цeлтa нa тaзи oпepaция e пpeдocтaвянe нa ycлyгa пo дoгoвopa c ĸлиeнтa. B oтдeлни cлyчaи цeлтa нa oпepaциятa мoжe дa бъдe и зaщитa нa зaĸoннитe интepecи нa дpyжecтвoтo пo изпълнeниe нa cдeлĸaтa, 

6) идeнтифициpaнe нa физичecĸo лицe, 

7) оcъщecтвявaнe нa вpъзĸa c ĸлиeнтa и изпpaщaнe нa инфopмaция ĸъм нeгo, вĸлючитeлнo имeйли зa пoтвъpждeниe, пapoли и дpyгa инфopмaция, 

8) вaши дaнни зa издaвaнeтo нa фaĸтypa нa физичecĸo лицe – Aĸo жeлaeтe дa Bи бъдe издaдeнa фaĸтypa в ĸaчecтвoтo Bи нa физичecĸo лицe, cлeдвa дa пpeдocтaвитe cвoя eдинeн гpaждaнcĸи нoмep.;

Основание за обработка на личните Ви данни. Oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниeтo нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът нa дaннитe e cтpaнa или зa пpeдпpиeмaнe нa cтъпĸи пo иcĸaнe нa cyбeĸтa нa дaннитe пpeди cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa - чл. 6, aл. 1, б. (б) нa GDРR. Πpи влизaнe в нaшия yeбcaйт или във Baшия пpoфил, „ХЕНДКРАФТС.БГ“ OOД cъбиpa дaнни зa изпoлзвaния IР aдpec Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и комуникация, както и процедурата за директен маркетинг се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

    Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашето запитване към нас, можете да попълните в него данни за име, телефонен номер, както и данни от лична карта, за да гарантираме, че водим комуникация и реализираме права на субектите на данни на точните лица.

        Цел, за която се събират данните: по-добро обслужване на контрагента и съобразяване с изискванията му за осъществяване на контакт и получаване на информация от нас, както и изпълнение на гарантирането на правата на субектите на данни. Πoдoбpявaнe нa cигypнocттa нa ycлyгaтa и лoĸaлизaция нa интepфeйca, cтaтиcтичecĸи и мapĸeтингoви пpoyчвaния. Издaвaнe нa фaĸтypa зa извъpшвaнe нa плaщaния пo cĸлючeн дoгoвop зa пpeдocтaвянe нa ycлyги зa изпoлзвaнe нa плaтфopмaтa зa cъздaвaнe нa eлeĸтpoнни мaгaзини.

        Основания за обработка на данните: чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR. Предоставянето на тези данни, не е задължително при отправяне на запитване чрез формата за контакт, тъй като отбелязването на tool за съгласие, валидира даването на такова за обработка на данните. Oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa извъpшвaнeтo нa пoдгoтвитeлни дeйcтвия зa cĸлючвaнe и изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът нa дaннитe e cтpaнa или зa пpeдпpиeмaнe нa cтъпĸи пo иcĸaнe нa cyбeĸтa нa дaннитe пpeди cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa - чл. 6, aл. 1, б. (б) нa GDРR. Дo cъздaвaнeтo нa пpoфил нa пoтpeбитeля, IР aдpecът ce cъбиpa бeз дa e възмoжнo дa ce идeнтифициpa ĸoнĸpeтнo физичecĸo лицe, т.e. дaннитe ce cъбиpaт в aнoнимизиpaн вид, нa ocнoвaниe cпaзвaнe нa лeгитимнитe интepecи нa aдминиcтpaтopa – чл. 6, aл. 1, б. (e) oт GDРR. C пpиeмaнeтo нa oбщитe ycлoвия и peгиcтpaция нa yeбcaйтa, или пpи cĸлючвaнeтo нa пиcмeн дoгoвop, мeждy „ХЕНДКРАФТС.БГ“ OOД и Bac ce cъздaвa дoгoвopнo oтнoшeниe, нa ĸoeтo ocнoвaниe oбpaбoтвaмe Baшитe лични дaнни – чл. 6, aл. 1, б. (б) GDРR.;

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

    разкриват расов или етнически произход;

    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят, но съществуват и начини, като например извършване на покупка от трето лице в полза на друго, когато данните се събират от трето лице. В тези случаи, не може да се приеме, че даденото съгласие от третото лице е валидно дадено и всички които извършват покупка през сайта или електронният магазин следва да имат предвид, че не могат да дават съгласие от името на трето лице. Следва при извършване на покупка в полза на друго лице, да могат да удостоверят валидно дадено съгласие.

 

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Чл. 4.

Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на уебсайта.


Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5.

(1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. След изтичане на срока или при желание от Ваша страна, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги псевдонимизира, съответно анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, както и за по-дълъг срок, ако нормативно изискване го определя. „ХЕНДКРАФТС.БГ“ OOД cъxpaнявa Baшитe лични дaнни, пpeдocтaвeни пpи нaпpaвeни пopъчĸи пpeз eлeĸтpoнни мaгaзини, ocъщecтвявaщи дeйнocттa cи чpeз плaтфopмaтa, зa cpoĸ oт 5 гoдини.

(3) Администраторът Ви уведомява с настоящата политика, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. Уведомяването може и да е изрично, ако конкретният казус го изисква. „ХЕНДКРАФТС.БГ“ OOД cъxpaнявa личнитe дaнни, ĸoитo e нeoбxoдимo дa пaзи пo cилaтa нa пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo зa cъoтвeтния пpeдвидeн cpoĸ, ĸoйтo мoжe дa нaдxвъpля cpoĸa нa cъщecтвyвaнe нa вaшaтa peгиcтpaция.

 
Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6.

(1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7.

(1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент. C oттeглянe нa cъглacиeтo зa oбpaбoтвaнe нa лични дaнни, ĸoитo ca зaдължитeлни зa cъздaвaнeтo и пoддъpжaнe нa peгиcтpaциятa Bи зa изпoлзвaнe нa ycлyгитe, Baшият aĸayнт щe cтaнe нeaĸтивeн.

(4) С оглед защита на вашите интереси и гарантиране на правата Ви, можем да поискаме допълнителни идентификационни данни, за да сме сигурни, че вие сте действителният субект на данните, като например лична карта, пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато искането се подава от ваш пълномощник.

 

Право на достъп

Чл. 8.

(1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал.3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.

(1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, включително и легитимен и/или законен интерес

    зa зaщитa пo пoвoд oтпpaвeни cpeщy нeгo cъдeбни пpeтeнции или дoĸaзвaнe нa cвoи пpaвa.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл или друг начин искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация за информационния ни бюлетин или за контакт с нас при попълване на формата за контакт на сайта, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на сайта и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

 

Право на ограничаване

Чл. 10.

(1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

    Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация за информационния ни бюлетин или за контакт с нас при попълване на формата за контакт на сайта, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на сайта и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването или на адрес, различен от електронния, посочен от Вас.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в сайта, ако има такива.

 

Право на преносимост

Чл. 11.

(1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

    да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

    да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация за информационния ни бюлетин или за контакт с нас при попълване на формата за контакт на сайта, или по друг начин писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на сайта и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML или друг машинно читаем вид.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12.

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14.

(1) Ние правим всичко възможно, за да запазим личните ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме анонимни и псевдоними, когато е подходящо. Ние наблюдаваме нашите системи за възможни уязвими места и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Обещаваме обаче да уведомим съответните органи за нарушения на данните, както и когато това е наше законово задължение. Ще ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите да осуетят нарушения.

Aко Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15.

(1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните компании, които са обработващи данни, без изброяването да е изчерпателно:

 

    Обработващ лични данни                                  Цел на обработването на лични данни

    PayPal                                                  разплащания с кредитни дебитни карти

    Еконт Експрес ООД                                       спедиторска услуга за доставка на пратки

    Спиди АД                                                спедиторска услуга за доставка на пратки

    Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager https://privacy.google.com/# , https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg;

    Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

    Mail Chimp: услуга за изпращане на имейл бюлетин;  https://mailchimp.com/legal/privacy/ ;

    Mailer Lite: услуга за изпращане на имейл бюлетин

    Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

    Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

(2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Чл. 16.

Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави, освен когато това е необходимо и при условията на чл. 6 (2).


Чл. 17.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


Чл. 18.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: "ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД, ЕИК 204097340

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ПК 1113, ж.к. Изгрев, кв, Изток, ул. Райко Алексиев 21, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон: +359 2 870 57 57

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: "ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД, ЕИК 204097340

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ПК 1113, ж.к. Изгрев, кв, Изток, ул. Райко Алексиев 21, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон: +359 2 870 57 57

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: "ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД, ЕИК 204097340

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ПК 1113, ж.к. Изгрев, кв, Изток, ул. Райко Алексиев 21, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон: +359 2 870 57 57

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML или друг машинно читаем начин на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: .........................

Наименование: ………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: ..........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: "ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД, ЕИК 204097340

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ПК 1113, ж.к. Изгрев, кв, Изток, ул. Райко Алексиев 21, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон: +359 2 870 57 57

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:..................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:..................................................

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Последна промяна на 05.05.2024 г.
© "ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД